Vedlikehold av nettsiden pågår | Website maintenance is ongoing | El mantenimiento del sitio web está en curso

06.02.2020: 

Våre bilder er ikke lenger for salg/"fri benyttelse". 

Årsaken er rett og slett et utall forespørsler daglig vedrørende gratis bildebruk.

Reglene under er likevel gjeldene hva misbruk og liknende angår. (Dette gjelder naturligvis ikke de vi allerede har avtaler med! Disse må følge reglene i henhold til  rettmessig bruk og korrekt kreditering, det er fortsatt ikke lov/tillat å benytte bilder i kommersielt øyemed).

Det vil alltid være gratis å se på våre gallerier, men her kommer noen regler om du har ideer om å benytte bildene; (ikke gjeldende per tiden)


Spillere, trenere, støtteapparat og dommere; 

(Det er viktig å presisere følgende regler da Copytrack.com scanner nettet for våre bilder og beskytter vår opphavsrett. De har parametere dem følger - og vi kan intet gjøre/være behjelpelige dersom de fanger opp ulovlig bruk/tyveri av bilder). Dessverre må vi bruke en slik tjeneste, men den gjelder selvfølgelig ikke de vi har avtaler med! Dersom noe er uklart/har spørsmål eller linende, ta kontakt på mail:  photo@thomasgraneroed.no.

Denne teksten tar forbehold om endringer - og det er utøveren/kjøperen selv som er ansvarlig til enhver tid å holde seg oppdatert.

UNNTAK: Spillere, trenere, støtteapparat og dommere kan benytte seg av våre bilder mot kreditering. Dette gjelder kun bilder vi sprer/offentliggjør på ulike sosiale medier og kun bilder med utøveren selv avbildet! (Dette gjelder Ikke hos gallery.thomasgraneroed.no og ikke artistiske bilder, disse må kun "nytes" i galleriene eller kjøpes).

Utskrift/print er ikke tillat uten avtale).

Eksempel på kreditering:

Instagram:

PHOTO: @thomasgraneroed.no 

Det er ikke tillat å endre filter på bilder (eksempelvis på Instagram).

Facebook: FOTO: Thomas Granerød

Generelt:  Alle bilder må tagges, krediteres, ikke beskjæres/croppes - og logoen på bilder MÅ ikke fjernes :)

De samme regler gjelder ved kjøp bortsett fra bildetagging, men man kan spre dem hvor som helst, ta utskrift, laste ned. Med andre ord; du kjøper en bruksrett, men eierskapet ligger hos fotografen).

Det er ikke tillat å videreselge/gi bort bilder eller bruke dem kommersielt, egne lisenser gjelder her! Husk at selv om bildet er kjøpt så må det krediteres ved bruk - og som nevnt: logoen må ikke fjernes (logoen/printmarken er mindre ved kjøp).

"Det er rimelig normalt å betale for varer i butikker og liknende, det samme gjelder naturligvis for bilder. Vi bruker dyrt utstyr, masse tid og egentlig bør det ikke forklares mer hvorfor vi skal ha betalt for den jobben vi gjør".

Øvrige regler: www.gallery.thomasgraneroed.no/Licenses (Les mer under)

Web:

thomasgraneroed.no

hockeynorge.no

sportsnorge.no

Facebook:

facebook.com/ThomasGraneroedPhotography og facebook.com/HockeyNorge.no

Instagram:

instagram.com/thomasgraneroed/


Personal License

Photographer or videographer ("Content Provider") grants buyer a non-exclusive perpetual personal-use license to download and copy the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") subject to the following restrictions:

• This license is for personal use only. Personal use means non-commercial use of the Media for display on personal websites and computers, or making image prints or video copies for personal use. The Media may not be used in any way whatsoever in which you charge money, collect fees, or receive any form of remuneration. The Media may not be used in advertising. The Media may not be resold, relicensed, or sub-licensed.

It is not allowed to make changes, remove logos or perform "experimental expressions" and /or manipulate the image, for example using programs such as Photoshop or similar.

• Title and ownership, and all rights now and in the future, of and for the Media remain exclusively with the Content Provider.

• There are no warranties, express or implied. The Media are provided 'as is.'

• Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any third party claims or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer's use of the Media.

• Our copyright is digitally protected by "Copytrack".


Commercial License* (Contact us if you would like to purchase images for commercial use; photo@thomasgraneroed.no)

What you can do: Photographer or videographer ("Content Provider") grants you a perpetual, non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") for permitted commercial purposes, defined as:

• advertising, promotion, brochures, packaging

• as part of a commercial website for promotional purposes (maximum 800x600 pixels) use

• prints, posters, flyers, tearsheets for promotional purposes (not for resale)

• prints, posters, or other commercial display of Media

• magazines, books, newspapers, other printed publications

• video, broadcast, theatrical

What you may not do: Buyer may not resell, relicense, redistribute without express written permission from Content Provider. Use as a derivative work, and reselling or redistributing such derivative work is prohibited. Media may not be used in a pornographic, obscene, illegal, immoral, libelous or defamatory manner. Media may not be incorporated into trademarks, logos, or service marks. Media may not be made available for download.

• It is not allowed to make changes, remove logos or perform "experimental expressions" and /or manipulate the image, for example using programs such as Photoshop or similar.

Content Provider retains all rights, license, copyright, title and ownership of the Media.

There is no warranty, express or implied, with the purchase of this digital image or video file. Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any claims, or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer\'s use of the Media.

• Our copyright is digitally protected by "Copytrack".